Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Verklaringen gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) (2014)

      
Click on "Other languages" to look for available translations.
Verklaring van mevrouw Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger, namens de Europese Unie, over Ivoorkust
2/3/2010 (Nederlands) - Press: 52   Nr: 7040/10

Andere talen »
Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie over het staakt-het-vuren in Noord-Jemen
19/2/2010 (Nederlands) - Press: 36   Nr: 6720/10

Andere talen »
Verklaring van de hoge vertegenwoordiger over de bekrachtiging van het Veertiende Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens door de Russische Federatie
4/2/2010 (Nederlands) - Press: 18   Nr: 5822/10

Andere talen »
Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger namens de EU over de situatie in Honduras:installatie van de heer Porfirio Lobo
27/1/2010 (Nederlands) - Press: 15   Nr: 5746/10

Andere talen »
het moratorium op de doodstraf in Mongolië
14/1/2010 (Nederlands) - Press: 4   Nr: 5340/10

Andere talen »
Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie bij de vijfde verjaardag van de ondertekening van het algemene vredesakkoord (CPA) voor Sudan op 9 januari 2005
13/1/2010 (Nederlands) - Press: 1   Nr: 5197/1/10 REV1

Andere talen »
Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over het proces tegen zeven Baha'-leiders in Iran
12/1/2010 (Nederlands) - Press: 2   Nr: 5217/10

Andere talen »
Declaration on the execution of Akmal Shaikh
31/12/2009 (English) 

Israëlisch besluit betreffende de nederzettingen
22/12/2009 (Nederlands) - Press: 385   Nr: 17698/09

Andere talen »
indiening van het eindverslag van de EU-verkiezingswaarnemingsmissie
22/12/2009 (Nederlands) - Press: 381   Nr: 17629/1/09 REV1

Andere talen »
Aanneming ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het Tweede Facultatieve Protocol bij het IVBPR inzake de afschaffing van de doodstraf
22/12/2009 (Nederlands) - Press: 377   Nr: 17525/09

Andere talen »
Declaration on the recent killings in Honduras
21/12/2009 (English) - Press: 391   Nr: 17762/1/09 REV1

Andere talen »
Verklaring over de vrijheid van meningsuiting in Ethiopië
21/12/2009 (Nederlands) - Press: 384   Nr: 17684/1/09 REV1

Andere talen »
Declaration on the adoption of Security Council resolution 1904 (2009)
18/12/2009 (English) - Press: 383   Nr: 17681/09

Andere talen »
Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie betreffende Gemeenschappelijk Standpunt 2009/717/GBVB van de Raad van 24 september 2009 tot verlenging van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)
16/12/2009 (Nederlands) - Press: 382   Nr: 17641/09

Andere talen »