Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Sienos ir vizos

frontex

Galimybė atvykti į Europą globalizuotame pasaulyje

 

FRONTEX  įsteigimas 2004 m. buvo svarbus žingsnis plėtojant bendrą išorės sienų valdymą. Be to, įsigaliojo Vizų kodeksas, ir palaipsniui diegiama Vizų informacinė sistema. Atsižvelgiant į tai, Stokholmo programa siekiama užtikrinti sienų saugumą ir sudaryti palankesnes sąlygas srautų judėjimui.


■ Integruotas išorės sienų valdymas

Sąjunga turi toliau sudaryti palankesnes sąlygas legaliam atvykimui į valstybių narių teritoriją, tuo pačiu imdamasi priemonių kovoti su nelegalia imigracija ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir išlaikydama aukštą saugumo lygį.

Stokholmo programa siekiama užtikrinti sienų saugumą ir sudaryti palankesnes sąlygas srautų judėjimui.

Nepaprastai svarbu koordinuoti FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro veiklą, siekiant priimti migrantus prie Sąjungos išorės sienų, visų pirma nustatyti mišrius srautus. Todėl Stokholmo programa inicijavo debatus dėl ilgalaikio FRONTEX plėtojimo ir galimybės sukurti Europos sienų apsaugos pareigūnų sistemą .

Siekiant optimizuoti sienų kontrolę, vykdomas antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos diegimas. Be to, prie pietinės ir rytinės sienų pradėta laipsniškai plėtoti Europos sienų stebėjimo sistemą (EUROSUR). EUROSUR siekiama įdiegti moderniomis technologijomis pagrįstą sistemą ir skatinama sąveika bei vienodų sienų stebėjimo standartų laikymasis.


■ Vizų politika

ES ir valstybės narės naudojasi šių naujovių teikiamomis galimybėmis, siekdamos intensyvinti regioninį konsulinį bendradarbiavimą vykdydamos programas, kuriose visų pirma galėtų būti numatytas bendrų prašymų išduoti vizą centrų įsteigimas.

Vizų politika yra platesnės vizijos, kurioje atsižvelgiama į atitinkamas vidaus ir išorės politikos problemas, dalis. ES ir valstybės narės galės pasinaudoti šių naujovių teikiamomis galimybėmis, siekdamos intensyvinti regioninį konsulinį bendradarbiavimą vykdydamos programas, kuriose visų pirma galėtų būti numatytas bendrų prašymų išduoti vizą centrų įsteigimas.
ES reguliariai peržiūri trečiųjų šalių, kurių piliečiams taikomas ar netaikomas reikalavimas turėti vizą, sąrašą taikydama atitinkamus kriterijus, susijusius, pavyzdžiui, su nelegalia imigracija, viešąja tvarka ir saugumu, kuriais atsižvelgiama į Sąjungos vidaus ir užsienio politikos tikslus. ES taip pat užtikrins abipusiškumo principo taikymą vizų režimo atžvilgiu.