Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (miljö)


Arrow  Pressmeddelanden

Ungefär fyra gånger om året samlas miljöministrarna i rådet (miljö). Besluten fattas med kvalificerad majoritet och tillsammans med Europaparlamentet med medbeslutandeförfarande.

På detta område är det Europeiska gemenskapens målsättning att främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av näringslivet, samtidigt som bland annat en hög miljöskyddsnivå uppnås.

Gemenskapen strävar därför efter att få till stånd ett skydd för miljön och människors hälsa, ett varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurserna samt internationella åtgärder för att man skall kunna komma till rätta med regionala och globala miljöproblem.

Gemenskapens miljöpolitik skall genomföras med beaktande av de skilda förhållanden som råder inom gemenskapens olika regioner. Den skall bygga på försiktighetsprincipen samt principerna om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädelsevis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala.