Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Ympäristöneuvosto

 

Arrow   Lehdistötiedotteet

Ympäristöministerit kokoontuvat ympäristöneuvostoon noin neljä kertaa vuodessa. Ympäristöneuvosto tekee päätökset määräenemmistöllä soveltaen yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa.

Euroopan yhteisön tehtävänä tällä alalla on edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehittämistä, jolla etenkin varmistetaan ympäristön laadun korkea taso.

Tätä varten yhteisö pyrkii varmistamaan ympäristön laadun, ihmisten terveyden ja luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön sekä edistämään kansainvälisellä tasolla sellaisia toimenpiteitä, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.

Yhteisön ympäristöpolitiikka, jossa otetaan huomioon yhteisön eri alueiden tilanteiden erilaisuus, perustuu ennalta varautumisen periaatteelle sekä periaatteille, joiden mukaan olisi ryhdyttävä ennalta ehkäiseviin toimiin, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi maksettava.