Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Ecofin-neuvosto

Arrow  Lehdistötiedotteet

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto on yhdessä maatalousneuvoston ja yleisten asioiden neuvoston kanssa yksi vanhimpia neuvoston kokoonpanoja. Siitä käytetään yleensä nimitystä Ecofin-neuvosto tai vain Ecofin. Sen muodostavat jäsenvaltioiden talous- ja rahoitusasioista vastaavat ministerit ja lisäksi talousarviota koskevia asioita käsiteltäessä talousarviosta vastaavat ministerit. Ecofin-neuvosto kokoontuu kerran kuukaudessa.

Ecofin-neuvostossa käsitellään useita eri EU:n politiikan aloja, kuten talouspolitiikan koordinointia, talouden valvontaa, jäsenvaltioiden budjettipolitiikan ja julkisen talouden seurantaa, euroa (oikeudelliset, käytäntöön liittyvät ja kansainväliset näkökohdat), rahoitusmarkkinoita ja pääoman liikkeitä sekä taloudellisia suhteita kolmansiin maihin. Ecofin-neuvosto tekee päätöksensä pääasiassa määräenemmistöllä joko Euroopan parlamenttia kuullen tai yhteispäätösmenettelyllä sen kanssa, paitsi verotukseen liittyvissä asioissa, joita koskevat päätökset edellyttävät yksimielisyyttä.

Ecofin-neuvosto myös laatii ja hyväksyy vuosittain yhdessä Euroopan parlamentin kanssa Euroopan unionin talousarvion, joka on suuruudeltaan noin 100 miljardia euroa.

Euroryhmä, johon kuuluvat euron käyttöön ottaneet jäsenvaltiot, kokoontuu yleensä Ecofin-neuvoston istuntoja edeltävänä päivänä käsittelemään talous- ja rahaliittoon (EMU) liittyviä asioita. Se on epävirallinen elin, eikä se kuulu neuvoston kokoonpanoihin.

Ecofin-neuvoston käsitellessä euroon ja EMU:un liittyviä asioita niiden jäsenvaltioiden edustajat, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa, eivät osallistu neuvoston äänestyksiin.

 

Eurozone Portal