Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Udvidelsesprocessen – en positiv stimulus for Europa

Rådet gjorde den 5. december status over forhandlingerne i forbindelse med udvidelsen af EU. Det hilste de fremskridt, parterne har gjort, velkommen og udpegede områder, hvor der skal gøres en yderligere indsats.


© Fotolia

Der er stadig afgørende udfordringer i udvidelseslandene. God forvaltning, retsstatsforhold og administrative reformer er afgørende for at nærme sig EU. Problemer med hensyn til ytringsfriheden og medierne vækker fortsat særlig bekymring. Forbedringen af den sociale og økonomiske inklu­sion af sårbare grupper, herunder romaerne, bør fortsætte.

Udvidelseslandene er også ramt af den globale økonomiske og finansielle krise og har taget skridt til økonomisk genopretning. Landenes genopretning og vækst kan fremskyndes ved at gøre en ekstra indsats for at gennemføre strukturreformer og finanspolitisk konsolidering med henblik på beskæftigelse og vækst.

Regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser er fortsat en væsentlig del af udvidelsesprocessen. De bidrager til velstand, stabilitet, forsoning og et klima, der er gunstigt for løsning af uenigheder og historiske konflikter. Alle de berørte parter bør behandle bilaterale spørgsmål i en konstruktiv ånd.

Udvidelsesprocessen styrker fortsat freden, demokratiet og stabiliteten i Europa og sætter EU bedre i stand til at imødegå de globale udfordringer. Den medvirker til vidtrækkende politiske og økonomiske reformer i udvidelseslandene, som også gavner EU som helhed.

Udvidelseslandene er kandidatlandene (Island, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet), der har indledt tiltrædelsesforhandlinger, og de potentielle kandidatlande, hvoraf to (Albanien og Serbien) har ansøgt om medlemskab, mens de to andre (Bosnien-Hercegovina og Kosovo) ikke har ansøgt. Kroatien har afsluttet forhandlingerne, og undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten finder sted den 9. december i tilknytning til mødet i Det Europæiske Råd.

På topmødet den 9. december vil der blive truffet afgørelse om de mulige næste skridt for de lande, der gør fremskridt hen mod EU-medlemskab, på grundlag af landenes egne resultater.

 

Yderligere oplysninger:
Rådets konklusioner (pdf)
Webcast af pressekonferencen
Kommissionens pressemeddelelse om udvidelsen
Udvidelsesstrategi og statusrapporter 2011 (Kommissionens websted)

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?