Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Jednání o dlouhodobém rozpočtovém rámci EU dostávají spád

Jednání o rozpočtovém rámci Unie na období let 2014 až 2020 pokračují. Na zasedání Rady pro obecné záležitosti konaném dne 27. ledna ministři jednali o hlavních prioritách tohoto "víceletého finančního rámce" a vůbec poprvé i o celkových částkách navrhovaných Komisí.


Dánský ministr pro evropské záležitosti Nicolai Halby
Wammen na tiskové konferenci po zasedání Rady

 

Cílem jednání bylo zjistit, jaká maximální výše výdajů EU je pro členské státy přijatelná a jak by tato částka měla být v období let 2014 až 2020 rozdělena mezi jednotlivé politiky Unie. Tato výměna názorů posunula vpřed přípravy zásadních jednání o víceletém finančním rámci, které mají být součástí zasedání Evropské rady v červnu roku 2012.

„Víceletý finanční rámec může být hnací silou růstu – tento názor vyjádřila celá řada členských států,“ prohlásil dánský ministr pro evropské záležitosti Nicolai Wammen, který zasedání předsedal. „Je třeba jej správně nastavit, mimo jiné i proto, aby byl impulsem ke změně a přispěl tak k vytvoření Evropy […], která bude dynamická, tvůrčí a bude uznávaným globálním aktérem.“

Nicolai Wammen uvedl, že mezi členskými státy panují dva odlišné názorové trendy – jedna skupina delegací poukazuje na to, že příští víceletý finanční rámec by měl zohledňovat současnou krizi a úsilí o fiskální konsolidaci vynaložené na úrovni jednotlivých členských států, druhá skupina naproti tomu zdůrazňuje, že je důležité zajistit odpovídající financování společných politik EU, aby víceletý finanční rámec mohl napomáhat řešení společných výzev.

„Dnešní diskuze jasně ukázaly, že jednání nebudou jednoduchá. Přesto u jednacího stolu panovala v řadě otázek názorová shoda“, prohlásil ministr Wammen

Další kroky

Leden – březen 2012: Přípravné orgány Rady budou pokračovat v posuzování návrhů týkajících se víceletého finančního rámce a v identifikování problematických otázek. Dánské předsednictví na základě těchto jednání vypracuje jednací osnovu (dokument, ve kterém budou shrnuty otázky, jež se během jednání nepodaří vyřešit, a hlavní možnosti jejich řešení).

Březen – duben 2012: Členské státy budou pokračovat v dalších orientačních rozpravách na zasedáních Rady pro obecné záležitosti. Výsledky těchto rozprav budou rovněž promítnuty do zmíněné jednací osnovy.

Od května 2012: V přípravných orgánech Rady i na úrovni ministrů budou probíhat pravidelná jednání na základě jednací osnovy.

Červen 2012: Evropská rada bude o uvedené osnově jednat na svém zasedání, které se má konat ve dnech 28. a 29. června.

Předsednictví Rady bude v průběhu celého procesu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem s cílem zajistit rychlé přijetí příslušných rozhodnutí.

Evropská rada si přeje, aby byl víceletý finanční rámec přijat do konce tohoto roku. Zajistil by se tím hladký přechod mezi stávajícím a příštím víceletým finančním rámcem, který by měl vstoupit v platnost dne 1. ledna 2014.

Rozpočet EU činí pouze 1 % celkového hrubého národního důchodu Unie, což představuje přibližně jednu padesátinu rozpočtů členských států. Téměř celá částka je využita na investice.

Další informace:
Tisková zpráva
Online přenos veřejné rozpravy
Online přenos tiskové konference
Dokumenty k finančnímu rámci (2014-2020)

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?