Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Posílená správa ekonomických záležitostí

Rada pro hospodářské a finanční věci odsouhlasila balíček šesti právních předpisů, které mají posílit koordinaci hospodářských politik a dohled nad nimi v Evropské unii, a zejména v eurozóně. Cílem tohoto balíčku je zajistit fiskální a makroekonomickou stabilitu v celé Unii.


© Fotolia

Fiskální stabilita

Prostřednictvím čtyř z uvedených šesti aktů bude provedena reforma Paktu o stabilitě a růstu EU, který tvoří rámec pro koordinaci fiskálních politik členských států s cílem zabezpečit zdravé veřejné finance. Pakt stanoví referenční hodnoty pro roční schodek veřejných financí (3 % HDP) a pro hrubý dluh (60 % HDP). V případě nedodržení těchto hodnot je zahájen takzvaný postup při nadměrném schodku, který má dotyčnou zemi přimět k nápravě schodku.

V nových právních předpisech je kladen větší důraz na snižování veřejného dluhu. Členské státy, jejichž dluh převyšuje 60 % HDP, budou povinny přijmout kroky ke snížení dluhu i v případě, že jejich schodek bude pod hranicí 3 % HDP.

V zájmu prosazení rozpočtové kázně v členských státech eurozóny budou sankce uplatňovány již v ranější fázi a důsledněji než dříve. Například pokud země, vůči níž je veden postup při nadměrném schodku, nepřijme nezbytná opatření k nápravě schodku, bude požadováno složení neúročeného vkladu ve výši 0,2 % HDP. Další nedodržení požadavků bude mít za následek přeměnu vkladu v pokutu. Díky rozhodnějšímu postupu s novým pravidlem hlasování v Radě budou navíc sankce uplatňovány automatičtěji než doposud.

Současně budou postupy členských států v oblasti národního účetnictví, statistiky a prognózování harmonizovány se standardy EU. Pokud se zjistí, že země eurozóny nesprávně vykázala příslušné údaje, je možné uložit další pokutu.

Makroekonomická stabilita

Pomocí zbývajících dvou aktů bude zaveden systém včasného varování pro nezvladatelné makroekonomické nerovnováhy a mechanismus jejich nápravy. Těmito nerovnováhami se rozumí nezdravý vývoj v různých oblastech ekonomiky, například  jednotkové náklady práce, nárůst úvěrů, podíl na vývozních trzích nebo ceny bydlení.

V rámci nového systému bude k posouzení potenciálních nerovnováh používán srovnávací přehled hospodářských ukazatelů. Ten má zahájit podrobnou analýzu s cílem určit, zda jsou tyto nerovnováhy problematické. Bude-li určitá nerovnováha považována za závažnou nebo nebezpečnou, může být vůči dotyčnému členskému státu zahájen postup při nadměrné nerovnováze. Pokud země eurozóny opakovaně nepřijme vhodná opatření, může jí být uložena roční pokuta ve výši 0,1 % jejího HDP.

Finalizace nových předpisů

Tomuto schválení ze strany ministrů předcházel dne 28. září souhlas Evropského parlamentu. Po revizi právníky-lingvisty budou znění předpisů oficiálně přijata a zveřejněna v Úředním věstníku EU.

V platnost by měly nové předpisy vstoupit na počátku roku 2012.

Další informace:
Rada potvrdila dohodu o správě ekonomických záležitostí – krátká tisková zpráva
Tisková zpráva Rady ECOFIN
Online přenos tiskové konference

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?