Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Formovanie politiky v oblasti športu

The EU's first ever Work Plan for Sport was approved by sports ministers on 20 May. This is a new area of EU competence introduced by the Lisbon Treaty. Another issue addressed at the meeting was sport-related aspects of on-line betting, which was discussed - apart from the formal session - in a "high-level structured dialogue" between EU and national public authorities and representatives from the sports movement.


© Fotolia

Formovanie politiky v oblasti športu


© Fotolia

Ministri športu schválili 20. mája historicky prvý pracovný plán EÚ pre oblasť športu. Ide o novú oblasť právomocí EÚ, ktorá sa zaviedla Lisabonskou zmluvou. Na zasadnutí sa tiež rokovalo o tých stránkach uzatvárania stávok online, ktoré súvisia so športom, a táto téma bola predmetom diskusií aj v rámci „štruktúrovaného dialógu na vysokej úrovni“ medzi EÚ a verejnými orgánmi členských štátov, ako aj zástupcami športového hnutia.

Na obdobie rokov 2011 – 2014 je hlavným cieľom pracovného plánu posilniť spoluprácu v oblasti športu medzi členskými štátmi a EÚ. V pláne sú stanovené tri prioritné oblasti, v ktorých je potrebné vyvíjať úsilie: integrita, spoločenské hodnoty a hospodárske aspekty športu. Zriadi sa niekoľko pracovných skupín, ktoré sa budú venovať témam, ako je napríklad boj proti dopingu, vzdelávanie a odborná príprava v športe a športová štatistika.

V rámci nového rozdelenia právomocí sa činnosť v oblasti športu na úrovni EÚ zameria na podporu a koordináciu opatrení členských štátov, pričom rozhodnutia sa naďalej prijímajú na vnútroštátnej úrovni.

V rámci „štrukturovaného dialógu“, do ktorého zapojil napríklad Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a Únia európskych futbalových zväzov (UEFA), sa rokovania sústredili na výzvy, ktoré prináša nedávny nárast uzatvárania stávok online, ako je rozmach nelegálnych stávok a jeho vplyv na financovanie športu. Podľa odhadov MOV dosahuje obrat z nelegálneho uzatvárania stávok asi 148 miliárd euro ročne a z tejto sumy sa do športu nevracia nič.

Osobitnému zasadnutiu Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktoré sa venovalo športu, predsedal Attila Czene, maďarský minister športu, ktorý sám získal na letných olympijských hrách v roku 1996 zlatú medailu v disciplíne polohové preteky na 200 m.

„Je to veľmi zložitá otázka, ktorú treba ďalej skúmať“ povedal na margo uzatvárania stávok online a jeho vplyvu na šport. „Budú potrebné mnohé konzultácie a rozsiahla spolupráca medzi vládami, športovým hnutím a prevádzkovateľmi stávok“, dodal na záver.

Viac informácií:
Uznesenie o pracovnom pláne pre šport (pdf)
Internetové vysielanie diskusie Rady
Tlačová správa Rady
Tlačová správa maďarského predsedníctva (pdf)
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?