Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Posílení protidrogové politiky EU

Evropská unie zvýší úsilí v boji proti omamným látkám, zejména syntetickým drogám. Dne 27. října Rada přijala evropský pakt, který se věnuje této otázce a stanoví pokyny pro budoucí přístup.


© Fotolia

V paktu je navrženo, aby členské státy a příslušné orgány a subjekty EU spolupracovaly v zájmu zastavení výroby syntetických drog a obchodu s nimi, jakož i v zájmu ukončení pašování tzv. prekursorů, tedy látek, které mohou být k výrobě syntetických drog použity.

Syntetické drogy, jako jsou amfetamin a extáze, jsou vyráběny z chemických sloučenin. Téměř každý týden se na evropskému trhu objeví nová syntetická droga. Mnoho jich je vyráběno v EU, a to za použití legálně dostupných prekursorů. Mezi zasvěcenými se jim proto říká „legální omamné látky“.

Výroba nelegálních drog a obchodování s nimi jsou činnosti páchané sítěmi organizované trestné činnosti, které fungují napříč hranicemi. I reakce proto musí být nadnárodní. V paktu se navrhuje, aby v boji s tímto problémem spojily síly všechny strany.

Členské státy by v případě potřeby měly při vyhledávání, zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti související s drogami spolupracovat s Europolem a Eurojustem. Vyzývají se, aby sestavily společné vyšetřovací týmy a koordinovaly svou činnost. Důležitá je i spolupráce se zasaženými zeměmi mimo EU.

Základním předpokladem pro narušení tras obchodu a zamezení rychlému šíření nových drog je výměna informací o nových látkách a způsobech distribuce, například prostřednictvím systému včasného varování.

Větší pozornost je třeba věnovat odborné přípravě orgánů v oblasti odhalování a odstraňování nelegálních laboratoří. Policie a celní orgány potřebují přesné a aktuální znalosti výrobních metod a vyšetřovacích technik.

Uvedený pakt je doplňkem Evropského paktu o boji proti mezinárodnímu obchodu s drogami – narušení kokainových a heroinových tras, přijatého v roce 2010.

Další informace:
Tisková zpráva
Evropský pakt proti syntetickým drogám
On-line přenos tiskové konference

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?