Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Prioriteter for genbosættelse af flygtninge for 2013

Den 8. marts 2012 vedtog Rådet for Retlige og Indre Anliggender en afgørelse, som fastlægger EU-prioriteterne for genbosættelse af flygtninge for 2013 og nye bestemmelser for den finansielle støtte, som medlemsstaterne modtager fra EU-fonde for at indkvartere flygtninge fra lande uden for EU på deres område (genbosættelse).


© Fotolia

Medlemsstaterne vil i henhold til den nye afgørelse være berettiget til at modtage følgende faste beløb fra Den Europæiske Flygtningefond:

- 6 000 EUR for hver genbosat flygtning, hvis de ansøger om dette beløb for første gang
- 5 000 EUR for hver flygtning, hvis staten allerede har ansøgt om dette beløb én gang før
- 4 000 EUR for alle andre stater.

Disse ny bestemmelser for samfinansiering supplerer den eksisterende juridiske ramme, som indeholder bestemmelserne for Den Europæiske Flygtningefond (630 mio. EUR) for perioden 2008-2013. Fonden blev oprettet for at samfinansiere det nationale arbejde med at modtage flygtninge og fordrevne personer og sikre dem adgang til konsekvente, retfærdige og effektive asylprocedurer. Den finansierer også tilknyttede foranstaltninger på EU-plan.

Medfinansieringen fra fonden omfatter medlemsstaternes foranstaltninger som f.eks. forbedringer af infrastruktur til indkvartering, integration af personer, hvis ophold på en medlemsstats område er længerevarende og stabilt, uddannelse for at sikre adgang til asylprocedurer, juridisk og social bistand osv.

Med ændringsafgørelsen fastsættes seks EU-prioriteter for genbosættelse for 2013, som omfatter flygtninge og fordrevne personer i følgende regioner:

- congolesiske flygtninge i De Store Søers Område (Burundi, Malawi, Rwanda og Zambia)
- flygtninge fra Irak i Tyrkiet, Syrien, Libanon og Jordan
- afghanske flygtninge i Tyrkiet, Pakistan og Iran
- somaliske flygtninge i Etiopien
- burmesiske flygtninge i Bangladesh, Malaysia og Thailand
- eritreiske flygtninge i Østsudan.

For at gøre det lettere for Kommissionen at planlægge udgifterne for Den Europæiske Flygtningefond anmodes medlemsstaterne om at fremlægge deres planer senest den 1. maj i år og angive, hvor mange flygtninge fra hver prioritetsgruppe, de planlægger at genbosætte i 2013.

Disse ændringer er et led i en større revision af Den Europæiske Flygtningefond, som drøftes af Rådet og Europa-Parlamentet i forbindelse med de nye finansielle EU-overslag for 2014-20.

Yderligere oplysninger:
Pressemeddelelse
Pressekonference (video, flere forskellige sprog)


Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?