Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Lige før resultaterne af bankernes stresstest offentliggøres

Finansministrene drøftede den 12. juli dette års stresstest i banksektoren i hele EU, hvis resul-tater forventes frigivet den 15. juli. De vedtog fælles retningslinjer for reaktionerne oven på offentliggørelsen af resultaterne, navnlig med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes over for finansielle institutioner, som anses for at være sårbare.


© Fotolia

Stresstestene, der foretages i 91 banker i perioden 2011-2012, vurderer individuelle långiveres sunde tilsynsmæssige praksis og giver samtidig værdifulde oplysninger om hele banksystemets modstandsdygtighed.

Denne testrunde er med sin højere kapitaltærskel hårdere end de to foregående. De hypotetiske finansielle storme, der anvendes til at vurdere bankernes sundhedstilstand, omfatter ugunstige hændelser som f.eks. lavkonjunktur på boligmarkedet og statsgældskriser.

Hvis testene afslører svagheder, forventes medlemsstaterne at gøre brug af korrigerende bagstoppermekanismer for straks at imødegå dem, hvis det er nødvendigt. Afhængigt af de enkelte institutioner og lande kan disse mekanismer omfatte en bred vifte af foranstaltninger, både private og offentlige (fusioner og overtagelser eller konsolideringsforanstaltninger, refinansiering, herunder direkte fra markedet, osv.). De vil blive tæt koordineret medlemsstaterne imellem, samtidig med at der levnes plads til landespecifikke situationer.

Den Londonbaserede Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) kører testene sammen med nationale tilsynsmyndigheder, og resultaterne bliver offentliggjort på EBA's websted. EBA's formand Andrea Enria deltog i drøftelserne i Rådet.

Når resultaterne er offentliggjort, vil ministrene på grundlag af en fælles skabelon afgive erklæringer om deres landes bagstopperforanstaltninger.

 

Yderligere oplysninger:
Rådets erklæring om bagstoppermekanismer (pdf)
Pressemeddelelse (pdf)
Webcast af pressekonferencen
Stresstest i hele EU (Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds websted) 
Offentliggørelse af stresstestresultaterne (nærmere oplysninger på EBA's websted)

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?