Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Mere europæisk samarbejde om spil

Gambling and betting are activities that are regulated in all member states, but to very varying degrees. In identifying common issues and problems, the Competitiveness Council on 10 December adopted conclusions taking first steps to steer the political debate on an adequate framework for the sector.


© FotoFactory.cc, Fotolia

Mere europæisk samarbejde om spil


© FotoFactory.cc, Fotolia

Spil og væddemål er aktiviteter, der er reguleret i alle medlemsstaterne, men i stærkt varierende grad. Rådet for Konkurrenceevne identificerede på samlingen den 10. december fælles spørgsmål og problemer og vedtog konklusioner om emnet, hvormed det tog de første skridt til at udstikke kursen for den politiske debat om en passende ramme for denne sektor.

Medlemsstaternes regler for sektoren er baseret på økonomiske, etiske, sociale og kulturelle hensyn. Det er en omfattende kommerciel aktivitet, der ikke kun bidrager til statens indtægter i form af skatter, men også indbringer store beløb via lotterier til projekter af almen interesse, såsom sportsorganisationer og ‑begivenheder, velgørenhed og sociale og kulturelle aktiviteter. Andre overvejelser vedrører fælles problemer, navnlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge, aftalte kampresultater, organiseret kriminalitet og svig, som udgør de samme udfordringer for alle offentlige myndigheder.

Hovedmålet er et finde en balance mellem erhvervslivets interesser og de sociale og retlige hensyn. I konklusionerne opfordres medlemsstaterne til at samarbejde tættere om at beskytte forbrugerne, udveksle erfaringer og praksis og identificere spiloperatører for at undgå ulovligt spil. Det understreges også, at de offentlige reguleringsmyndigheder skal overvåge spiltjenester mere effektivt. Onlinespil er et særligt problem på grund af dets grænseoverskridende karakter.

Yderligere oplysninger:
Pressemeddelelse
Rådets konklusioner
Webcast af pressekonferencen




Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?