Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Pentru un sector al pescuitului mai sănătos și mai ecologic în Europa

La 14 mai, miniștrii agriculturii și pescuitului din UE au continuat dezbaterea privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) a UE, concentrându-se de această dată asupra realizării „producției maxime durabile” (MSY) - cea mai mare captură medie care poate fi obținută în mod continuu dintr-un stoc de pește fără să fie periclitată reproducerea stocului respectiv. UE are o obligație internațională să îndeplinească această cerință până în 2015.


© Fotolia

Gestionarea sectorului pescuitului în conformitate cu MSY ar trebui să asigure refacerea stocurilor de pește din UE (în prezent, aproximativ 82% din stocurile din Marea Mediterană și 36% din stocurile din Oceanul Atlantic sunt supraexploatate) și să contribuie la îmbunătățirea sănătății ecosistemelor. De asemenea, ar trebui să îmbunătățească pe termen lung condițiile sociale și economice ale pescarilor, asigurând capturi mai mari, marje de profit mai ridicate și rentabilitatea investiției.

„Purtăm pe umeri o răspundere foarte importantă – nu este vorba doar de peștii și pescarii de astăzi și mâine. Este vorba de însăși durabilitatea pentru viitor și pentru generațiile viitoare”, a spus Mette Gjerskov, ministrul danez pentru alimentație, agricultură și pescuit, care a prezidat reuniunea.

Toate statele membre sunt de acord cu utilizarea MSY pentru asigurarea durabilității stocurilor de pește. În opinia lor, principalele dificultăți sunt legate de punerea în aplicare concretă a acestui obiectiv.

Miniștrii împărtășesc opinia că, în vederea stabilirii unor obiective realiste privind MSY, sarcina cea mai urgentă este obținerea de suficiente date științifice fiabile, care în prezent sunt adeseori insuficiente, în special cu privire la pescăriile mixte în care se pescuiesc mai multe specii.

Unele state membre consideră că termenul – 2015 – este prea scurt pentru punerea în aplicare a obiectivelor MSY în ceea ce privește stocurile despre care lipsesc informațiile științifice. Aceste state membre ar prefera un ritm mai progresiv, totodată pentru a evita orice adaptări prea bruște în sectorul pescuitului. Consiliul este de acord în mare parte cu opinia comisarului pentru Afaceri Maritime și Pescuit, Maria Damanaki, că ar trebui să existe un termen clar și mai multe delegații au propus anul 2020 pentru încheierea punerii în aplicare.

„În cadrul Europei, al UE, avem o obligație. … Trebuie să fim în măsură să promitem lumii că va exista o limită. Și să ne facem și nouă această promisiune. Este dificil, dar e un lucru care trebuie făcut,” a spus ministrul Gjerskov.

O altă chestiune majoră este modalitatea de punere în aplicare utilă a MSY în pescăriile mixte și de multispecii, și anume modalitatea de acceptare a capturilor de stocuri sănătoase fără a pune în pericol în același timp cele mai vulnerabile stocuri în cadrul aceleiași resurse piscicole.

Multe state membre consideră că este posibil ca luarea ca referință a celor mai vulnerabile specii pentru o pescărie mixtă să nu fie modalitatea optimă de obținere a rezultatului dorit și propun ca obiectivele MSY să se bazeze pe date științifice și consiliere solide. Alți delegați au sugerat că, în plus, utilizarea uneltelor selective sau menținerea închisă a anumitor zone ar putea la rândul său contribui la realizarea obiectivelor MSY pentru mai multe stocuri în același timp.

Până în prezent, UE a reușit să aducă 20 dintre stocurile sale la nivelul producției maxime durabile (MSY), ceea ce a avut ca rezultat, potrivit comisarului Damanaki, un venit suplimentar – 135 de milioane EUR într-un an – pentru pescarii din Marea Nordului și Marea Baltică.

Luând în considerare îngrijorările, avizele și propunerile statelor membre, Președinția va elabora în continuare un text de compromis. Consiliul intenționează să ajungă la un acord global (așa-numita „abordare generală”) pentru a putea începe negocierile cu Parlamentul European în iunie anul curent.

 

Informații suplimentare:
Conferința de presă (video)
Dezbaterea miniștrilor
(video)
Reforma politicii comune în domeniul pescuitului a UE
   
Comunicat de presă (pdf)

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: