Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

En grönare jordbrukspolitik för Europa

Den 15 maj diskuterade jordbruksministrarna en av de viktigaste delarna av reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik – strävan att stimulera Europas jordbrukare att arbeta på ett sätt som är bättre för miljön.


© Laurent Hamels – Fotolia.com 

I centrum för ministrarnas debatt var tre huvudåtgärder för ett grönare jordbruk enligt förslag från kommissionen, nämligen

• att öka diversifieringen av grödor,
• att skapa och upprätthålla permanenta betesmarker,
• att bevara naturområden och naturlandskap (till exempel genom att avsätta sju procent av jordbruksmarken för de så kallade ekologiska fokusområdena).

Enligt förslaget ska trettio procent av direktstödet öronmärkas för jordbruk som arbetar på detta sätt. Ekologiska jordbruk och småbrukare ska få undantag från dessa krav.

– Idag kunde jag notera stora ambitioner för ett grönare jordbruk, sade mötesordföranden, Danmarks minister för livsmedel, lantbruk och fiske, Mette Gjerskov. Även om debatten är långt ifrån avslutad bidrog den till att vi kunde gå framåt, fortsatte ministern.

Förslag från medlemsstaterna

Debatten visade att alla medlemsländer stödjer tanken på att göra jordbruksmetoderna grönare, men de skulle önska dels att förslagen var flexiblare och att man tar hänsyn till skillnader mellan de olika medlemsländerna och regionerna, dels att man inte ökar den administrativa bördan.

I huvudsak kan medlemsstaternas ändringsförslag delas in i tre grupper:

1. Fler områden bör anses vara gröna per definition. Till exempel bör man inte bara tillämpa begreppet på ekologiskt odlad jordbruksmark, utan även på mark som odlas i enlighet med medlemsländernas olika miljöcertifieringssystem eller på mark som redan omfattas av åtgärder för landsbygdsutveckling som ska skydda miljön.

2. Tröskeln för jordbruk på vilka kraven på diversifiering av grödor ska tillämpas bör vara minst tio hektar eller högre och inte tre som i det nuvarande förslaget. Kravet på att låta diversifieringen omfatta tre grödor skulle kunna innebära svårigheter i vissa länder där klimatet begränsar antalet odlade sorter.

3. Kravet på att avsätta sju procent av jordbruksmarken för så kallade ekologiska fokusområden bör ändras så att fler områden kan omfattas och så att kraven kan tillämpas på en region snarare än enskilda jordbruk. En lägre tröskel skulle underlätta genomförandet av detta förslag.

Ordförandeskapet har tagit hänsyn till de åsikter som kom upp under debatten och kommer att fortsätta att arbeta med förslaget i olika expertgrupper. Det har som mål att lägga fram en lägesrapport om reformen av jordbruket inför rådets möte i juni. Detta bör vara till hjälp för nästa ordförandeskap när kommande debatter ska organiseras. 

Ytterligare information:
Pressmeddelande
Webbutsändning av presskonferensen
Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (Europa – EU:s officiella webbplats)
 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?