Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Pomoc Somálsku

In the context of EU's strengthened engagement in Somalia, EU Foreign Affairs and Defence ministers on 17 November agreed on a concept to train Somali security forces. The decision comes in response to a request from the transitional government in Mogadishu. Now the plan to launch a training mission can begin.


The EU conducted its first police mission in Kinshasa,
Democratic Republic of Congo, from April 2005 to June 2007.
The mission supported the Integrated Police Unit
under the National Congolese Police.
Photo: Council of the European Union

Pomoc Somálsku


EÚ uskutočnila svoju prvú policajnú misiu v období od apríla 2005 do júna 2007 v Kinshase v Konžskej demokratickej republike. Misia podporovala Integrovanú policajnú jednotku zriadenú v rámci národnej konžskej polície.

Fotografia: Rada Európskej únie

V kontexte posilnenej angažovanosti EÚ v Somálsku sa ministri zahraničných vecí a obrany EÚ 17. novembra dohodli na koncepte výcviku somálskych bezpečnostných síl. Toto rozhodnutie je reakciou na žiadosť dočasnej vlády v Mogadiše. Teraz sa môže začať plánovanie spustenia výcvikovej misie.

Odhaduje sa, že na výcvik 1 000 až 2 000 somálskych policajtov a vojakov bude potrebných maximálne 200 cvičiteľov z EÚ. Očakáva sa, že operácia sa uskutoční v Ugande so súhlasom ugandskej vlády.

Misia je založená na skutočnosti, že proti pirátstvu možno účinne bojovať na mori, len ak je pod kontrolou situácia na pevnine. Projekt teda bude podporovať operáciu námornej bezpečnosti Atalanta. Nové bezpečnostné sily by mali prispievať k obnoveniu stability a mieru a podporovať rozvoj v krajine, ktorá sa zmieta vo vojne.

Prostredníctvom operácie Atalanta EÚ zohráva dôležitú úlohu v boji proti pirátstvu v tomto regióne. Rada preto pripravuje predĺženie tejto operácie o jeden rok. Plavidlá EÚ hliadkujú od decembra 2008 vo vodách pri somálskom pobreží s cieľom chrániť lode pred pirátstvom. Ide najmä o lode Svetového potravinového programu OSN, ktoré zásobujú potravinami vysídlené osoby v Somálsku. Bezpečný príchod konvojov s potravinovou pomocou znamená, že 1,5 milióna ľudí má denne čo jesť.

Rada zdôrazňuje význam zodpovednosti somálskej vlády za bezpečnostné sily a jej jednoznačnej oddanosti budovaniu životaschopného a udržateľného sektora bezpečnosti. Rovnako zdôrazňuje skutočnosť, že úsilie EÚ sa musí úzko koordinovať so všetkými relevantnými aktérmi, najmä OSN a Africkou úniou.

Viac informácií:

Tlačová správa Rady (pdf)

Vysielanie tlačovej konferencie Rady cez internet

Európska bezpečnostná a obranná politika

EU NAVFOR Somalia/Atalanta


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?