Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Euroområdet: Ingen motsättning mellan budgetkonsolidering och tillväxtorienterad politik

Eurogruppen (finansministrarna i de medlemsländer som har inför euron) diskuterade vid sitt möte den 14 maj situationen och utsikterna för ekonomin och även den finanspolitiska strategin för euroländerna.


Luis De Guindos Jurado, Spaniens minister
för ekonomi och konkurrenskraft,
och Jean-Claude Juncker, Luxemburgs premiärminister
© Europeiska unionen

Ministrarna diskuterade kommissionens europeiska ekonomiska prognos, där man förutspår en långsam återhämtning för EU och för ekonomierna i euroområdet under andra halvåret 2012, och sade att den europeiska ekonomin nu befinner sig i en "lättare konjunkturnedgång".

Ministrarna bekräftade att man även i fortsättningen kommer att följa den aktuella budgetkonsolideringsstrategin. "Att rätta till våra budgetmässiga och makroekonomiska obalanser, klara av krisen och återgå till en hållbar tillväxt kommer även i fortsättningen att vara grundläggande i vår strategi", sade Jean-Claude Juncker, Eurogruppens ordförande och Luxemburgs premiärminister, och tillade att det inte finns någon motsättning mellan budgetkonsolidering och en tillväxtorienterad politik – tvärtom förstärker de varandra.

Utvecklingen i Spanien

Eurogruppen välkomnade och gav sitt helhjärtade stöd till de åtgärder som den spanska regeringen tillkännagav den 11 maj om ytterligare reformer av banksektorn för att stärka investerarnas förtroende och åtgärda de spanska bankernas sårbarhet.

– Vi uppmanar de spanska myndigheterna att skynda på den externa utvärderingen av situationen i banksektorn och att vidta nödvändiga åtgärder för att införa trovärdiga säkerhetsåtgärder som kan tas till vid behov, fortsatte Jean-Claude Juncker.

Situationen i Grekland

– Eurogruppen ser fram emot att det snabbt bildas en ny grekisk regering som tar ansvar för programmet och har tillräcklig majoritet i parlamentet för att fullt ut genomföra de politiska villkor man kommit överens om, sade Jean-Claude Juncker.

Eurogruppens ordförande bekräftade att medlemsstaterna är fast beslutna att ge det ytterligare finansiella stöd som behövs, och tillade att fortsatta finanspolitiska och strukturella reformer är Greklands främsta garantier för en mer framgångsrik framtid inom euroområdet. Nästa utbetalning på 1 miljard euro till Grekland sker enligt planeringen före juni månads utgång.

– Det är vår fasta önskan att Grekland blir kvar i euroområdet, och vi kommer att göra allt vi kan för det, sade Jean-Claude Juncker.

Framsteg i Irland och Portugal

Ministrarna förde en kort diskussion och välkomnade de två ländernas positiva och stadiga framsteg med genomförandet av sina program.

 

Ytterligare information:
Presskonferens (video)

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?