Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Euroområdet: finanspolitisk konsolidering og vækstfremmende politikker er ikke uforenelige

På et møde den 14. maj drøftede Eurogruppen (finansministrene fra de medlemsstater, der har euroen som valuta) den økonomiske situation og udsigt samt eurolandenes finanspolitiske strategi.


Luis De Guindos Jurado, spansk minister for økonomi
og konkurrenceevne, og Jean-Claude Juncker,
premierminister for Luxembourg
© Den Europæiske Union

 

Ministrene drøftede den europæiske økonomiske prognose, der er udarbejdet af Europa-Kommis­sionen, som forudser en langsom bedring for EU og for økonomierne i euroområdet i anden halvdel af 2012 og fastslår, at den europæiske økonomi i øjeblikket befinder sig "i en mild recession".

Ministrene bekræftede, at den konsolideringsstrategi, der i øjeblikket følges, vil blive videreført. "Den vil fortsat udgøre grundstenen i vores strategi for at rette op på vores finanspolitiske og makroøkonomiske ubalancer, overvinde krisen og vende tilbage til en bæredygtig vækstkurs", sagde Jean-Claude Juncker, formand for Eurogruppen og premierminister for Luxembourg, og tilføjede, at "finanspolitisk konsolidering og vækstfremmende politikker ikke er uforenelige. Tværtimod styrker de hinanden."

Udviklingen i Spanien

Eurogruppen så med tilfredshed på "og støttede fuldt ud" de tiltag, som den spanske regering bebudede den 11. maj for yderligere at reformere banksektoren med henblik på at styrke investorernes tillid og tage hånd om de resterende sårbarheder i de spanske banker.

"Vi opfordrer de spanske myndigheder til at fremskynde den eksterne vurdering af situationen i banksektoren og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at etablere troværdige bagstoppermekanismer, der kan træde i kraft, hvis behovet opstår", sagde Jean-Claude Juncker.

Situationen i Grækenland

"Eurogruppen ser frem til, at der hurtigt vil blive dannet en ny græsk regering, der påtager sig ejerskabet for programmet, og som har tilstrækkeligt parlamentarisk flertal til fuldt ud at gennemføre den aftalte politiske konditionalitet", sagde Jean-Claude Juncker.

Formanden for Eurogruppen bekræftede, at medlemsstaterne er fast besluttede på at yde den ekstra økonomiske bistand, der er brug for, og tilføjede, at "fortsatte finanspolitiske reformer og strukturreformer er Grækenlands bedste garanti for en lysere fremtid i euroområdet." Den næste udbetaling til Grækenland på 1 mia. euro finder sted inden udgangen af juni.

"Det er vores ufravigelige ønske at bibeholde Grækenland i euroområdet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at det skal lykkes", sagde Jean-Claude Juncker.

Fremskridt i Irland og Portugal

Ministrene drøftede kort de positive og stabile fremskridt, som de to stater gør i gennemførelsen af deres programmer, og hilste disse fremskridt velkommen. 

Yderligere oplysninger:
Pressekonference (video)

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?