Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

EU får medindflydelse i FN's Generalforsamling

On 3 May 2011 the United Nations General Assembly adopted a resolution upgrading the status of the European Union’s participation in the United Nations 192-member body. "The EU will have its voice in the General Assembly", said President of the European Council Herman Van Rompuy, "The EU has achieved an important recognition as a global actor at the United Nations".


© United Nations. Milton Grant.
United Nations headquarters in New York

EU får medindflydelse i FN's Generalforsamling

© De Forenede Nationer. Milton Grant.
De Forenede Nationers hovedkvarter
i New York

Den 3. maj 2011 vedtog FN's Generalforsamling en resolution om en statusopgradering af Den Europæiske Unions deltagelse i FN's 192 medlemmer store organ. "EU får medindflydelse i Generalforsamlingen", udtalte formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, "EU har opnået stor anerkendelse som en global aktør i FN".

Resolutionen om EU's deltagelse i FN's arbejde blev vedtaget af 180 af FN's medlemsstater. Syrien og Zimbabwe undlod at stemme og ti lande deltog ikke i afstemningen. Det vil give højtstående EU-repræsentanter mulighed for at fremlægge Unionens fælles holdninger for Generalforsamlingen.

Derudover vil EU-repræsentanterne have ret til at komme med indlæg på samlinger og blive inviteret til at deltage i Generalforsamlingens generaldebat. Det betyder også, at EU-meddelelser om Generalforsamlingens samlinger og arbejde kan videresendes direkte som dokumenter fra forsamlingen.

Desuden vil EU-repræsentanterne også have ret til at fremsætte forslag og ændringsforslag, som EU's medlemsstater har tilsluttet sig. De kan dog ikke anfægte beslutninger, der er truffet af Generalforsamlingens formand.

EU-repræsentanterne vil også få mulighed for at udøve retten til genmæle med hensyn til EU's holdninger. De vil sidde blandt observatørerne, men vil ikke have ret til at stemme eller indstille kandidater.

Yderligere oplysninger:
Erklæring fra Herman Van Rompuy, formand for Det Europæiske Råd (pdf) (en)
Statement of High Representative Catherine Ashton (pdf) (en)
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?