Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Sausumos, jūrų ir oro kelių plėtra visoje Europoje

Savo transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T) ES siekia sudaryti galimybę žmonėms ir prekėms greičiau ir lengviau judėti visose valstybėse narėse efektyviai naudojant išteklius. 2012 m. kovo 22 d. transporto ministrai susitarė dėl naujų šio tinko ilgalaikės plėtros gairių. Tekstu, dėl kurio Taryba susitarė, bus remiamasi derybose su Europos Parlamentu.


Traukinių valdymo sistema, vadinamoji Europos
geležinkelių eismo valdymo sistema
(ERTMS), sukurta
siekiant pagerinti saugą geležinkeliuose ir  geležinkelių
efektyvumą, turės būti įdiegta visame pagrindiniame
tinkle.
© Europos Sąjunga, 1995–2012 m.

 

Diegiant TEN-T valstybių narių sausumos, jūrų ir oro keliai sujungiami į vieną bendrą daugiarūšio vežimo sistemą.

Gairėse skiriami du tinklai – pagrindinis tinklas, kuris turi būti sukurtas prioriteto tvarka iki 2030 m., nebent vėlavimas būtų pateisinamas dėl finansinių ar kitokių priežasčių, ir visuotinis tinklas, kuris turi būti užbaigtas vėliau, laikantis orientacinio 2050 m. termino.

Pagrindiniame tinkle numatyta Europos uostus sujungti su TEN-T geležinkelių ir kelių tinklu, pagrindinius oro uostus geležinkelių jungtimis sujungti su didžiaisiais miestais, patobulinti geležinkelių linijas, kad jos taptų greitųjų geležinkelių linijomis, ir vykdyti tarpvalstybinius projektus siekiant pašalinti pralaidumo kliūtis ir sukurti trūkstamas jungtis.

Projektai, kurie atitiks konkrečius kriterijus ir kuriuose atsispindės neabejotina Europos pridėtinė vertė, bus laikomi atitinkančiais reikalavimus bendram finansavimui iš ES fondų gauti.

Įvairių transporto rūšių subalansuota plėtra, kaip numatyta gairėse, sustiprins konkurencingumą, tačiau tuo pat metu bus atsižvelgiama į poveikio aplinkai aspektus. Galimybė lengviau pasiekti visus Sąjungos regionus paskatins ekonominę ir socialinę sanglaudą.

 

Daugiau informacijos:
Reglamento dėl gairių projektas, dėl kurio Taryba susitarė 2012 m. kovo 22 d. („bendras požiūris“, visas tekstas pdf formatu)
TEN-T tinklo žemėlapiai (pdf) (en)
Svarstymas Taryboje (vaizdo įrašas visomis ES kalbomis)
Spaudos konferencija (vaizdo įrašas keliomis kalbomis)
Pranešimas spaudai (viso posėdžio)
Informacija pirmininkaujančios Danijos interneto svetainėje apie Tarybos posėdžio rezultatus (da, en)
TEN-T transporto infrastruktūra (Europos Komisijos tinklalapiai) (en)
Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga (įgyvendina ir valdo TEN-T programą) (en)

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?