Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

En enorm logistisk indsats

"Det svarer lidt til at drive en mindre by." Sådan beskriver William Shapcott, generaldirektør for personale og administration i Generalsekretariatet for Rådet, arbejdet med at tilrettelægge 6 500 møder og flere topmøder i Det Europæiske Råds og Rådets hovedsæde i Bruxelles hvert år.


William Shapcott
© Den Europæiske Union 2011

William Shapcott, hvordan har Lissabontraktaten påvirket arbejdet i Generaldirektoratet - Personale og Administration, som er en central støttestruktur og tjenesteleverandør i Generalsekretariatet for Rådet?

Traktaten har haft stor indvirkning. Med Lissabontraktaten blev Det Europæiske Råd en selvstændig institution med en fast formand. Desuden blev Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) oprettet for at repræsentere EU bedre på udenrigsområdet, og EU's lovgivningsprocedure blev ændret, så beslutningsmyndigheden nu i større udstrækning deles mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Alle disse store institutionelle ændringer, der skal gøre EU mere effektivt og handlekraftigt, har store praktiske konsekvenser. Dette kunne tidligere have medført nye stillinger og nyansættelser, men det er der ikke råd til under de nuværende finansielle vilkår, så vi er nødt til at omorganisere og omprioritere og udvikle mere effektive arbejdsmetoder. 

I Justus Lipsius-bygningen, Det Europæiske Råds og Rådets hovedbygning, holdes der 6 500 møder og flere topmøder hvert år. Hvilket logistisk arbejde kræver det?

Det er en enorm logistisk indsats, nærmest som et drive en mindre by. Nogle af disse møder er på meget højt plan - f.eks. når stats- og regeringscheferne for de 27 medlemsstater samles her mindst fire gange om året. Andre møder er meget store, f.eks. når et topmøde samler europæiske ministre og ministre fra de 79 medlemmer af AVS-staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet. Desuden holdes der mange møder på arbejdsgruppeniveau, hvor almindelige embedsmænd fra medlemsstaternes regeringer eller deres repræsentationer i Bruxelles deltager. De kommer her for at drøfte og træffe beslutning om EU-tiltag og ‑lovgivning. Til det formål har de brug for de rette dokumenter, den rette juridiske bistand, de rette mødebetingelser, tolkning, mad, passende rammer og sikkerhed. Det er en meget stor opgave. For eksempel serverer vores kantiner og restauranter over 2 millioner måltider om året. Ud over det rent logistiske vil vi gerne gøre det på en miljøvenlig måde. Der er tonsvis af varer, der genanvendes, og vores bygning er udstyret med solpaneler, hvilket gør os til den største producent af solenergi i Bruxellesområdet. Vi er også i færd med at bygge et kraftvarmeanlæg, der kan producere billigere og mere miljøvenlig varme og energi.

Det er ikke alle, der er klar over, at der anvendes 23 officielle sprog i Rådet. Det er en stor opgave at oversætte alle officielle dokumenter og garantere tolkning på et højt niveau. Kan De fortælle mere om det?

Vi har overordnet set tre aspekter at tænke på på det sproglige område. Vi skal sikre, at de delegerede kan forstå hinanden. Det betyder, at der er brug for tolke til de fleste møder. Tolkningen organiseres af en tjeneste i Kommissionen, der har Rådet som den største kunde. Samtidig skal vi sikre, at de delegerede kan forstå de dokumenter, de arbejder med, f.eks. et lovudkast. Der er en regel om, at intet udkast til lovgivning til en samling i Rådet, hvor medlemsstaternes ministre mødes og træffer beslutning, kan vedtages, medmindre hver minister har modtaget teksten på sit eget sprog. Den regel gælder, uanset hvor godt vedkommende forstår et af de mere udbredte sprog, f.eks. engelsk eller fransk. Det kræver hurtig oversættelse af høj kvalitet. Et tredje team - jurist-lingvisterne - kontrol-lerer nøje, at de rette juridiske begreber anvendes på hvert sprog. Denne ordning skal ikke kun sikre, at de delegerede kan forstå det, de beslutter, men også at borgerne kan følge med i processen, og at lovgivningen udformes korrekt og faktisk er forståelig og fungerer efter hensigten, når den når ud i medlemsstaterne.

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?