Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Regeringskonferensen 2007

Mot bakgrund av resultatet av regeringskonferensen 2000 som ledde till Nicefördraget, beslutade rådet i slutet av 2001 att anordna ett konvent för att se över hur unionen skulle kunna bli mer demokratisk, öppen och effektiv. Detta konvent, som hölls mellan mars 2002 och juli 2003, ledde till ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, som var avsett att ersätta de befintliga fördragen. Det lades sedan fram för en regeringskonferens och godkändes med smärre ändringar i juni 2004 samt undertecknades i oktober samma år.

De problem som uppstod 2005 under förfarandet för ratificering av det konstitutionella fördraget resulterade i att unionen inledde en period av eftertanke avseende den framtida reformen. Detta ledde till att Europeiska rådet i juni 2006 uppmanade det kommande tyska ordförandeskapet att utarbeta en rapport om det fortsatta arbetet.

Tillsammans med det arbete som utfördes av det tyska ordförandeskapet gav denna rapport Europeiska rådet möjlighet att vid sitt möte den 21-22 juni 2007 enas om att sammankalla ytterligare en regeringskonferens, liksom om ett detaljerat mandat som skulle utgöra grunden för arbetet.

Europeiska rådet uppmanade också det kommande portugisiska ordförandeskapet att utarbeta ett utkast till fördrag som överensstämmer med mandatet och som ska överlämnas till regeringskonferensen så snart denna inleds.

Regeringskonferensen inleddes den 23 juli 2007 och avslutades den 18 oktober. Resultatet-fördraget-undertecknades i Lissabon den 18 december 2007.